კონტენტის შექმნა

კონტენტის შექმნა

კონტენტის შექმნა

რენინგის ზოგადი აღწერილობა

კურსის მიზანი

კურსის მიზანია მსურველებს შეასწავლოს:

 • ვიდეო კონტენტის შექმნისათვის საჭირო მოწყობილობები და კომპიუტერული თუ მობაილ პროგრამები;
 • ამ სფეროში აპრობირებული ხერხები და ხრიკები საუკეთესო შედეგის მისაღებად;
 • კონტენტის შინაარსის თუ ვიზუალური მხარის წინასაწარ დაგეგმვა და გაწერა;
 • სწორი საკომუნიკაციო ტონისა და საკომუნიკაციო არხების არჩევა მაქსიმალურ რიჩზე გასასვლელად;
 • სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა და კვლევა.
 • კონტენტ-მეიქინგის განვითარების ისტორია, ახლანდელი შესაძლებლობები და სამომავლო პერსპექტივა.
 • გუნდურად მუშაობის დროს როლების სწორად გადანაწილება.

კურსის შედეგი

კურსის გავლის შედეგად დამსწრეებს ექნებათ სფეროში საჭირო თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები რომელსაც შეძლებენ დამოუკიდებლად გამოიყენონ პრაქტიკაში.

კურსის გავლის შემდეგ დამსწრეებს შეეძლებათ

 • კონტენტის შექმნა, გაწერა და ვიზუალური მხარის შემუშავება
 • სწორი სამიზნე ჯგუფის შერჩევა და შესაბამისი ტექნიკების გამოყენებით განსაზღღვრულ შედეგებზე გასვლა.
 • საჭირო მიდგომის და მეთოდის არჩევა

კურსის სამუშაო დიზაინი:

კურსი შედგება ორი ნაწილისგან:

1. თვითსწავლება

თვითსწავლების მიზანია მსმენელს შეექმნას ზოგადი წარმოდგენა კონტენტის შექმნის მიმართულებაზე და მოიცავს ატვირთული ვიდეოების და ტრენერის მიერ მომზადებული რიდერების შესწავლას დამოუკიდებლად, ონლაინ რეჟიმში.

2. ტრენინგი

შერჩეულ კანდიდატებთან, ტრენინგი ჩატარდება ფიზიკურად. სულ 16 შეხვედრა, 8 კვირის განმავლობაში. სულ 28 საათი, კვირაში 2 დღე. ყოველი საკონტაქტო შეხვედრის 1/3 დაეთმობა პრაქტიკუს სამუშაოებს.

ვისთვისაა განკუთვნილი კურსი:

კურსი არის განსაზღვრული იმ ადამიანებისათვის:

 • რომლებსაც აქვთ საბაზისო ტექნოლოგიური ცოდნა (შეუძლიათ კომფორტულ დონეზე მობილური ტელეფონისა და კომპიუტერის/ლეპტოპის გამოყენება)
 • დაინტერესებულები არიან რომ თავიანთი კარიერა დაუკავშირონ ვიდეო-პროდაქშენს, პირადი ვიდეო-ბლოგის მართვას, ინფლუენსერობას ან/და კრეატიულ სარეკლამო სფეროს.
 • შეუძლიათ ინგლისურენოვან ტექსტურ თუ ვიდეოფორმატის მასალის გაცნობა.

რესურსები:
[I] ძირითადი ლიტერატურა:  ლექტორისა და დამხმარე სპეციალისტების მიერ მომზადებული რიდერები და პრეზენტაციები, მათ შორის, რომლებიც ეყრდნობა დამატებითი მასალებიდან აღებულ შინაარსს.
[II] დამატებითი მასალები: ინტერნეტ რესურსები, ვიდეომასალები.

თვითსწავლების კურსის აღწერილობა

( 10 თემა. 15 საათი )

 1. კურსის შესავალი. კონტენტ მეიქინგი, როგორც მომავალის პროფესია. ისტორიის მიმოხილვა, ბაზარზე არსებული დღევანდელი შესაძლებლობები და მომავლის პერსპექტივა.

2. ვიდეო კონტენტის ტიპებისა და მათი შესაბამისი პლატფორმების მიმოხილვა. სამიზნე აუდიტორიის კვლევა

3. ყველაზე ნახვადი და ეფექტური კონტენტის მიმოხილვა და მისი წარმატებულობის მიზეზის ძიება. საკომუნიკაციო არხების ზოგადი მიმოხილვა. საკომუნიკაციო ენის არჩევა.

4. კონტენტის ზემოქმედება ბრენდზე, კონტენტ-ტრენდების დანიშნულება ბიზნესში. ეფექტი ყიდვა-გაყიდვაზე ან/და მოთხოვნის ზრდაზე.

5. სთორითელინგი. როგორ მივიპყროთ ყურადღება პირველ წამებში. რა ხრიკები მოქმედებს ყველაზე მეტად მაყურებელზე? როგორ გავაკეთოთ რეკლამა, ისე რომ არ იგრძნობოდეს ზედმეტი ზეწოლა?

6. რა ინსტრუმენტების თუ კომპიუტერული/მობილური პროგრამების შესწავლა გვჭირდება კონტენტ-მეიქერობისათვის? რა უნდა გავითვალისწინოთ წინასწარ?

7. როგორ ხდება კონტენტის შინაარსისა და ვიზუალური მხარის დაგეგმვა, გაწერა და აღსრულება. სად ვეძებოთ ინსპირაცია და რას ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა?

8. Lead და როგორ გვეხმარება Leads-გენერირება კონტენტისა და ბიზნესის განვითარებაში. 

9.კლასიკური და ევოლუციური სტრატეგია, რომელია საუკეთესო კონტენტ მარკეტინგისათვის. საკომუნიკაციო სტრატეგია და სამიზნე აუდიტორია.

10. შემაჯამებელი გამოცდა

საკონტაქტო ტრენინგ კურსის აღწერილობა

( 16 შეხვედრა, ჯამური საკონტაქტო 28 საათი )

 1. გაცნობითი ლექცია. ონლაინ კურსში განვლილი მასალის შეჯამება. მაგალითებზე მსჯელობა. რესურსები: [I]  ,  [II]

ინდივიდუალური სამუშაო: საკუთარი სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა, კონტენტის ტიპისა და პლატფორმის შერჩევა.

2. კონტენტ სტრატეგიის დასახვა. ვიდეოს შინაარსის წინასწარ გაწერა. Product Placement და პირდაპირი რეკლამირება. რესურსები: [I]  ,  [II]

დავალება

3. კამერასთან მუშაობა, პარამეტრების გასწორება, გადასაღები სივრცის მომზადება. რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

4. მობილური აპლიკაციების მიმოხილვა. ვიდეოს რედაქტირება Android/IOS მობილური მოწყობილობით. Instagram/Facebook Reels, Instagram Stories, Youtube Shorts, Tiktok მიმოხილვა. ეფექტები, ფილტრები და სუბტიტრები. ინფლუენსინგი. რესურსები: [I]  ,  [II]

ჯგუფური პრაქტიკული დავალება

5. პირადი ვლოგები Facebook-სა და Youtube-ზე; ივენთ ვიდეო-პროდაქშენი; ტურისტული, საინფორმაციო და სარეკლამო რგოლები; რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული დავალება

6. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პტაქტიკული სამუშაო

7. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

8. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

9. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

10. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

11. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

12. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

13. ვიდეო-მონტაჟის გაკვეთილები: Adobe Premiere Pro CC რესურსები: [I]  ,  [II]

პრაქტიკული სამუშაო

14. კონტენტ მარკეტინგი; რესურსები: [I]  ,  [II]

ქვიზი

15. საბოლოო პრაქტიკული დავალების პირველი ნაწილი: საკუთარი კონტენტის მონტაჟის წარდგენა რესურსები: [I]  ,  [II]

თანაგუნდელების შეფასებები და შენიშვნები

16. საბოლოო პრაქტიკული დავალების მეორე ნაწილი: საკუთარი კონტენტის მონტაჟის წარდგენა

თანაგუნდელების შეფასებები და შენიშვნები

Course Intro Video

ლექციები

 1. ლექცია 1 (კონტენტის შექმნა)

 2. ლექცია 2 (კონტენტის შექმნა)

 3. ლექცია 3 (კონტენტის შექმნა)

 4. ლექცია 4 (კონტენტის შექმნა)

 5. ლექცია 5 (კონტენტის შექმნა)

 6. ლექცია 6 (კონტენტის შექმნა)

 7. ლექცია 7 (კონტენტის შექმნა)

 8. ლექცია 8 (კონტენტის შექმნა)

 9. ლექცია 9 (კონტენტის შექმნა)

ტრენერი